Instrukcja użycia wzorca

From HelpSystem
Jump to navigation Jump to search
{{subst:nazwa szablonu}} 
  • Zapisać artykuł
  • Wypełniać kolejne sekcje w utworzonym artykule. Opcjonalnie skomentować istotne zmiany zapisywane w ramach sekcji (pole 'opis zmian').
  • Jeżeli sekcje opcjonalne nie będą wypełniane, należy je wykomentować, aby były niewidoczne dla czytelnika (nie usuwać!) zgodnie z Formatting
  • W uzupełnianych sekcjach tekst kursywą należy usunąć.